Khách hàng Lorraine - Căn Penhouse Q7

Tên dự án Nhà riêng
Thời gian thực hiện
2022
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí Tân Phong, Quận 7, TP.HCM