Môi trường làm việc

Lấy con người làm cốt lõi phát triển, Tacheng nỗ lực xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện.
Tacheng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả CBNV được thể hiện năng lực, phát huy giá trị bản thân. Luôn có sự lắng nghe và chia sẻ giữa lãnh đạo và nhân viên, cũng như giữa CBNV với nhau.

 

Tất cả thành viên Tacheng chung sức đưa Tacheng trở thành thương hiệu chất lượng đi đầu trong lĩnh vực nhôm kính tại Việt Nam và khu vực. Tất cả thành viên cùng nhau biến công ty trở môi trường gắn kết, tự hào về nhau.

Vị trí tuyển dụng