CỬA ĐI MỞ QUAY

Cửa đi mở quay khi mở có thể mở được toàn bộ diện tích bề mặt cửa, do đó được xem là loại cửa thông dụng. Hệ thống khóa đa điểm và gioăng kép EFDM đảm bảo chắc chắn, kín khít và an toàn cho nhà dân.
Hệ sản phẩm
Thông số kỹ thuật