Công trình Anh Chung - Chị Trang

Tên dự án Nhà riêng
Thời gian thực hiện
2023
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính, Canopy, louver
Vị trí Quận 3, TP.HCM