Khách hàng Chú Phạm

Tên dự án Nhà riêng
Thời gian thực hiện
2023
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí Khu K300, Tân Bình, TP.HCM