Vista Verde

Tên dự án Vista Verde
Thời gian thực hiện
2016
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí Quận 2, TP.HCM
Quy mô dự án Dự án căn hộ với 34 tầng, 4 Block