Estella Height

Tên dự án Estella Height
Thời gian thực hiện
2018
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí An Phú, Quận 2, TP.HCM
Quy mô dự án Dự án căn hộ với 35 tầng, 5 Block