C.P OFFICE BUILDING

Tên dự án C.P OFFICE BUILDING
Thời gian thực hiện
2022
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí Biên Hòa, Đồng Nai
Quy mô dự án Tòa nhà Văn Phòng