Sunwah Pearl

Tên dự án Sunwah Pearl
Thời gian thực hiện
2019
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí Quận 2, TP.HCM
Quy mô dự án Dự án căn hộ với 45 và 50 tầng, 3 Block