Casa Meridian

Tên dự án Casa Meridian
Thời gian thực hiện
2015
Hạng mục thực hiện Cửa đi, cửa sổ, vách kính
Vị trí Phnom Penh - Cambodia
Quy mô dự án Khách sạn cao cấp gồm 2 blocks - 33 tầng và 500 phòng