HỆ LOUVER

Hệ Louver giúp kiểm soát ánh nắng mặt trời, đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho người sử dụng trong tòa nhà. Hệ Louver ngoài chức năng làm giảm năng lượng bên ngoài, còn giúp không khí được luân chuyển và thông thoáng.