GIỚI THIỆU   ĐẶC SẮC   CHỨNG NHẬN   SẢN PHẦM   CÔNG TRÌNH   LIÊN HỆ
 
 
      CHỨNG NHẬN

1.Giấy chứng nhận ISO-9001:2000 


2.Giấy chứng nhận Biểu tượng được cấp bởi Cục Tiêu Chuẩn kiểm nghiệm 

thuộc bộ Kinh Tế


3.Bảng báo cáo thử nghiệm - 1 của phòng thí nghiệm âm thanh thuộc 

Sở Nghiên Cứu Hệ Kiến Trúc Trường Đại học Quốc Gia Cheng Gong


4.Bảng báo cáo thử nghiệm - 2 của phòng thí nghiệm âm thanh thuộc 

Sở Nghiên Cứu Hệ Kiến Trúc Trường Đại học Quốc Gia Cheng Gong
  Copyright © 2012 Ta Cheng All rights reserved Designed by Sen Viet Media